Policzterofluoroetylen PTFE

Policzterofluoroetylen PTFE (Teflon)

Policzterofluoroetylen PTFE jest termoplastycznym polimerem, którego produkcję jako pierwsza uruchomiła amerykańska firma Du Pont pod nazwą handlową Teflon.

Materiał ten charakteryzuje się znakomitą odpornością chemiczną, obojętnością fizjologiczną i niskim współczynnikiem tarcia w zakresie temperatur od – 90ºC do + 250ºC, lecz posiada niską wytrzymałość i niską odporność na ścieranie.

Dla polepszenia właściwości mechanicznych PTFE stosuje się domieszki i dodatki w postaci grafitu, włókna szklanego, brązu lub dwusiarczku molibdenu.

Kolory: naturalny, czarny.

Dostępny w postaci prętów, płyt i rur.

 

Pręty

Płyty

Rury

Średnice
Ø [mm]

Długości
Lmax [mm]

Grubości
# [mm]

Formaty
szer x dł [mm]

Średnica
zew. [mm]

Długości
Lmax [mm]

PTFE

6 - 205*

1000, 2000

0,5 - 100

1000x1000
1200x1200

10 - 360*

1000, 2000*

 

Policzterofluoroetylen REPROFLON PTFE

REPROFLON PTFE produkowany jest z granulatu Reproflon uzyskanego w wyniku recyklingu odpadów z PTFE z całkowitym usunięciem wszystkich zanieczyszczeń, opracowanym przez niemiecką firmę Mikro-Technik GmbH & Co.KG.

Materiał ten posiada identyczne własności jak czysty PTFE a w zakresie własności mechanicznych poprawiona została wytrzymałość na ściskanie.

Podstawowe właściwości PTFE (Reproflon):

 • znakomita odporność chemiczna
 • bardzo szeroki zakres temperatur pracy od -260°C - + 260°C
 • obojętność fizjologiczna - do kontaktu z żywnością
 • bardzo dobre własności ślizgowe
 • bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
 • dobre właściwości elektroizolacyjne
 • niepalność

Zakresy zastosowań PTFE (Teflonu):

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny
 • Przemysł maszynowy
 • Budownictwo
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł papierniczy i włókienniczy

Przykłady zastosowań PTFE (Teflonu):

 • Elementy aparatury i armatury
 • Wszelkiego rodzaju uszczelnienia
 • Złącza rurociągów
 • Osłony przed agresywnymi zanieczyszczeniami
 • Izolatory
 • Łożyska i pierścienie poślizgowe
 • Siedzenia zaworów
 • Powłoki na elementach maszyn i urządzeń.

Kolor: naturalny - biały

Dostępny w postaci prętów, płyt, profili i rur.

 

Pręty

Płyty

Profile

Rury

Średnice
Ø [mm]

Długości
Lmax [mm]

Grubości
# [mm]

Formaty
szer x dł [mm]

Grubości
# [mm]

Formaty
szer x dł [mm]

Średnica zew. [mm]

Długości
Lmax [mm]

Reproflon PTFE

6 - 205*

1000, 2000*

1 - 6

1000x1000
1200x1200*

5 - 30

5x2000*

10 - 360*

1000, 2000*

*- inne wymiary i grubości na odrębne zamówienie
 

REPROFLON - PTFE

Porównanie

REPROFLON w porównaniu do PTFE charakteryzuje sie następującymi własnościami:

 • wygląd zewnętrzny - identyczny jak PTFE
 • własności chemiczne - identyczne jak PTFE
 • własności termiczne - identyczne jak PTFE
 • własności mechaniczne:
  - wydłużenie - identyczne a nawet lepsze od PTFE przy naprężeniu do 10 N/mm2 nie zalecany dla naprężenia rozciągającego > 10 N/mm2
  - ściskanie - 10 - 20 % lepsze niż PTFE szczególnie zalecany do pracy pod dużym ciśnieniem
 • własności elektryczne - identyczne jak PTFE dla grubości >0,5 mm

Zalecenia:

 • Reproflon zalecany jest do stosowania tam gdzie wymagana jest zwiększona odporność na ściskanie, szczególnie na uszczelnienia.
 • Nie zaleca się stosowania Reproflonu tam, gdzie wymagana jest szczególnie wysoka wytrzymałość na wydłużenie.