Poliamidy odlewane - Ertalon

Poliamid PA 6G / PA 6G+MoS(Ertalon)

PA 6G jest poliamidem odlewanym, produkowanym poprzez bezpośrednią polimeryzację w formach odlewniczych.
W stosunku do poliamidu wytłaczanego PA 6G posiada lepsze własności fizyczne, jak również wyższą wytrzymałość na ciśnienie i rozciąganie, wyższą maksymalną sztywność i twardość oraz ulepszoną odporność na ścieranie i zużycie.

Ertalon - Przykłady zastosowań:

 • rolki linowe
 • łożyska ślizgowe
 • płyty ślizgowe
 • koła łańcuchowe
 • koła zębate, listwy zębate
 • krzywki prowadzące
 • elementy konstrukcyjne, korpusy, bloki

Poliamid PA 6G+MoS2 - dzięki dodatkowi dwusiarczku molibdenu charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie oraz lepszymi własnościami ślizgowymi.

Kolory: naturalny, czarny (z dodatkiem MoS2), niebieski.

Dostępny w postaci prętów, płyt i rur.

 

  Pręty Płyty Rury
Średnice
ø [mm]
Długości
Lmax [mm]
Grubości
# [mm]
Formaty
szer x dł [mm]
Średnica
zew. [mm]
Długości
Lmax [mm]
PA 6G / PA 6G+MoS2 30 - 710 1000, 2000 8 - 160 1000x2000
max. 1220x3050
80 - 520* 1000, 2000
*- na specjalne zamówienie

 

Poliamid PA 6G-CC

PoliamidP 6G-CC jest poliamidem odlewanym o własnościach klasyfikujących go pomiędzy poliamidem odlewanym PA 6 G a wytłaczanym PA 6.

Kolory: naturalny, czarny (z dodatkiem MoS2), niebieski.

Dostępny w postaci prętów.

  Pręty
Średnice
ø [mm]
Długości
Lmax [mm]
PA 6G-CC 20 - 70 1000, 3000

 

Poliamid PA 6G-WS

Poliamid PA 6G-WS jest poliamidem stabilizowanym cieplnie co przeciwdziałatermiczno - utleniającemu zużyciu się tworzywa pod wpływem temperatury. W porównaniu do czystego PA 6G charakteryzuje się wyższą odpornością na starzenie cieplne oraz umożliwia pracę ciągłą w temperaturze do 120ºC.

Przykłady zastosowań:

 • elementy mechaniczne
 • łożyska i tulejki narażone na ścieranie w podwyższonej temperaturze.

Kolor: czarny

Dostępny w postaci prętów i płyt.

 

Pręty Płyty
Średnice
ø [mm]
Długości
Lmax [mm]
Grubości
# [mm]
Formaty
szer x dł [mm]
PA 6G-WS 30 - 710 1000, 2000 8 - 160 1000x2000
max. 1220x3050

 

Oilamid®PA 6G+Oil)

Oilamid® jest innowacyjnym tworzywem konstrukcyjnym z wewnętrznym smarowaniem poprzez modyfikację PA 6 G olejem, smarem stałym oraz stabilizatorami. Oilamid® wykazuje najwyższą wytrzymałość na zużycie ze wszystkich poliamidów technicznych (nawet 5-krotnie wyższą przy zastosowaniach ślizgowych), ma niski współczynnik tarcia przy pracy na sucho i wchłania niewielką ilość wilgoci.

Przykłady zastosowań:

 • prowadnice
 • listwy i łożyska ślizgowe
 • półpanewki i panewki
 • ślimaki i ślimacznice

Kolory: czarny, żółty, naturalny. 

Dostępny w postaci prętów, płyt i rur. 

 

Pręty Płyty Rury
Średnice
ø [mm]
Długości
Lmax [mm]
Grubości
# [mm]
Formaty
szerx dł [mm]
Średnica
zew. [mm]
Długości
Lmax [mm]
Oilamid® 30 - 710 1000,2000 8 - 160 1000x2000
max. 1220x3050
80 - 520* 1000,2000
*- na specjalne zamówienie

 

Lubramid® 600T

Lubramid® 600T jest poliamidem odlewanym ze specjalnymi dodatkami i smarem stałym. Zastosowane dodatki i smar stały zostały zmieszane w takich proporcjach, aby uzyskać wyjątkowo niski współczynnik tarcia ok. 0,15µ oraz redukcję do minimum tendencji do buksowania (zatrzymanie - poślizg).
Materiał ten stanowiąc uzupełnienie podstawowych gatunków PA 6G, gwarantuje doskonałą odporność na zużycie przy nieskomplikowanej obróbce oraz zapewnia stały efekt smarowania i utrzymanie własności ślizgowych na stałym poziomie w ciągu całego okresu eksploatacji wyrobu.

Przykłady zastosowań:

 • podkładki, listwy, płytki ślizgowe
 • krzywki prowadzące
 • rolki toczne
 • zębatki i koła łańcuchowe
 • prowadnice teleskopowe

Kolory: szary, czerwony, zielony

Dostępny w postaci prętów, płyt i rur.

 

Pręty Płyty Rury
Średnice
ø [mm]
Długości
Lmax [mm]
Grubości
# [mm]
Formaty
szerx dł [mm]
Średnica
zew. [mm]
Długości
Lmax [mm]
Lubramid® 600T 30 - 135
140 - 710
1000,2000
1000
10 - 100
110 - 160
1000x2000 80 - 240
240 - 510
1000,2000
1000

 

Calaumid®612/ 612-Fe

Calaumid®612 jest produktem mieszanym na bazie kaprolaktamu oraz laurinlaktamu, produkowanym metodą bezpośredniej polimeryzacji w formach odlewniczych. Materiał ten w stosunku do PA 6 G ma wyższą odporność na obciążenia dynamiczne oraz niższą absorpcję wilgoci.

Calaumid®612 z racji swojej wytrzymałości na obciążenia dynamiczne nadaje się do obciążeń udarowych, jakie mogą występować w kołach zębatych oraz rolkach tocznych.

Calaumid®612-Fe dodatkowo zawiera rdzeń ze stali nierdzewnej (aluminium lub brązu).

Przykłady zastosowań:

 • koła zębate
 • koła łańcuchowe
 • koła jezdne i linowe

Kolor: naturalny.

Dostępny w postaci prętów, płyt i rur.

 

Pręty Płyty Rury
Średnice
ø [mm]
Długości
Lmax [mm]
Grubości
# [mm]
Formaty
szer x dł [mm]
Średnica
zew.[mm]
Długości
Lmax [mm]
Calaumid 612 70 - 710 1000,2000 8 - 160 1000x2000
max.1220x3050
80 - 520* 1000,2000
*- na specjalne zamówienie 
 

Calaumid®1200 (PA 12 G)

Calaumid®1200 produkowany jest na bazie aktywowanych reakcji anionowych. Wyroby gotowe oraz półfabrykaty wykonywane są metodą odlewania konwencjonalnego. Wynikiem tego procesu jest wysoko molekularny, wysoko krystaliczny i wolny od naprężeń materiał, który charakteryzuje się bardzo niską absorpcją wilgoci, wysoką stabilnością wymiarową, wysoką odpornością na obciążenia udarowe również w niskich temperaturach oraz bardzo dobrą odpornością chemiczną.

Calaumid®1200 to idealny materiał na wysoko obciążone rolki i koła bieżne , jak również na elementy konstrukcyjne charakteryzujące się wysokimi wymaganiami odnośnie odporności kształtu, długotrwałości czasu pracy oraz (lub) bezpośredniego kontaktu z wodą.

Calaumid®1200-Fe dodatkowo zawiera rdzeń ze stali tnącej (aluminium lub brązu).

Kolor: naturalny.

Dostępny w postaci prętów, płyt i rur.

 

Pręty Płyty Rury
Średnice
ø [mm]
Długości
Lmax [mm]
Grubości
# [mm]
Formaty
szer x dł [mm]
Średnica
zew. [mm]
Długości
Lmax [mm]
Calaumid 1200 20 - 150 1000,2000 8 - 25 1000x3000 80 - 200 500
*- na specjalne zamówienie