Górkal - Cement ogniotrwały

Dostępne ogniotrwałe cementy glinowo-wapniowe Górkal:

 

Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 70

Opakowanie Górkal 70

GÓRKAL 70 jest materiałem wiążącym dla wyrobów ogniotrwałych. Biały kolor produktu powoduje, że cement wysokoglinowy GÓRKAL 70 znajduje również zastosowanie w mieszankach producentów chemii budowalnej. Brak dodatków i modyfikatorów w cemencie GÓRKAL 70 sprawia, że ryzyko negatywnej interakcji z innymi składnikami mieszanki jest niewielkie.

Zastosowanie Gókal 70

Cement GÓRKAL 70 jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu:

  • w energetyce,
  • w ciepłownictwie,
  • hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych,
  • przemyśle szklarskim i ceramicznym,
  • przemyśle chemicznym i cementowym.

Można z niego wykonywać obmurza monolityczne bezpośrednio na miejscu pracy lub stosować wykonane z jego udziałem prefabrykaty. 

...więcej

 

 

Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 50 

Opakowanie Górkal 50

Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 50 jest składnikiem wyrobów ogniotrwałych. Właściwości hydrauliczne powodują, że cement GÓRKAL 50 może być także składnikiem mieszanek dla chemii budowlanej (m.in. wylewki samopoziomujące).

Zastosowanie Gókal 50

Cement glinowy GÓRKAL 50 posiada szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
Cement ten jest niezwykle przydatny:

  • w energetyce
  • w ciepłownictwie
  • hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych
  • przemyśle szklarskim i ceramicznym
  • przemyśle chemicznym i cementowym

W energetyce GÓRKAL 50 stosuje się do wyłożeń ścian bocznych kotłów parowych i przewodów komory paleniskowej, a w ciepłownictwie do palenisk urządzeń cieplnych.

...więcej