Płyta PARO - GAMBIT /246

Zastosowanie

Wysokosprawna płyta, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

 

Do pobrania

 

 Dane techniczne

Materiał: włókna węglowe, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR
Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-CM1-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 450
Temperatura pracy ciągłej 0C 350
Temperatura pracy ciągłej w parze 0C 350
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:

Standardowe grubości płyt

/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm 0,5; 0,8;
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
4,0; 5,0; 6,0
+/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielkości arkusza

/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/

mm 1500x1500 +/-  10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość   (+/-5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien  (min.) MPa 10 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny   (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC (min.) MPa 32 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC  (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 12 ASTM F146
kolor rudy