Preszpan, tektury termoizolacyjne

Tektury termoizolacyjne, w tym preszpan wykonywane są na bazie włókien mineralnych o różnej odporności termicznej z użyciem termoodpornych wypełniaczy i lepiszczy metodami papierniczymi.

Ze względu na swoje zalety, tj.: niską gęstość, doskonałą termo-izolacyjność, odporność na wstrząsy cieplne, odporność termiczną oraz łatwość obróbki, preszpan i inne tektury termoizolacyjne znajdują szerokie zastosowanie w energetyce, hutnictwie, odlewnictwie i w przemyśle ceramicznym. Zastosowana przy produkcji tektur technologia papiernicza, polegająca na uporządkowanym ułożeniu włókien, jest odporna na znaczne obciążenia mechaniczne i może być stosowana jako materiał uszczelniający.

W doborze termoizolacji najwięcej problemów sprawia oszacowanie grubości warstwy izolacji (np. preszpanu), wymaganej do osiągnięcia żądanego celu izolacyjnego. Powyższe współczynniki pozwalają wyliczyć grubość warstwy termoizolacji, która wymagana jest do ograniczenia przewodnictwa ciepła przez izolację. Dla wyliczenia faktycznej utraty ciepła lub spadku temperatury zewnętrznej niezbędna jest znajomość współczynników wnikania i emisji ciepła. Są one jednak zależne od lokalnych warunków pracy i otoczenia. W związku z tym, nie możemy zagwarantować uzyskania założonego efektu izolacyjnego w postaci np. zewnętrznej temperatury izolacji.

Dla oszacowania wymaganej grubości izolacji do osiągnięcia temperatury zewnętrznej służy nomogram, który przedstawia grubość termoizolacji w funkcji temperatury zewnętrznej strony izolacji dla zadanych temperatur strony gorącej.

Nomogram wyznaczony jest przy założeniu temperatury otoczenia wynoszącej 15°C.

 

Dane techniczne

Nazwa płyty

Tektura BA-700 Tektura BA-1050 Tektura BA-1200 Tektura BA-1400

Parametr

 

Współczynnik przewodzenia ciepła, W/mk

w 20°C
w 300°C
w 400°C
w 600°C
w 800°C
w 1000°C
w 1100°C
w 1200°C

 

 

 

0,117
0,136
0,149
0,174
-
-
-
-

 

 

 

0,090
0,111
-
0,165
0,202
0,259
-
-

 

 

 

0,121
0,144
-
0,189
0,226
0,282
0,319
-

 

 

 

0,106
0,138
-
0,182
0,215
0,266
-
0,403

Temperatura maksymalna 700oC 1050oC 1250oC 1400oC
Zastosowanie popularna tektura termoizolacyjna ogólnego stosowania tektura miękka po nawilżeniu nadaje się do zaginania twarda tektura przeznaczona głównie do wycinania tektura o wyjątkowej odporności termicznej

 

Wytrzymałość na rozrywanie w poprzek włókien (min.)
 

Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż włókien (min.)
 

Straty po prażeniu 2 h 600oC (max.)
 

 

Wilgotność (max.)

 

1,10 MPa

 

 

 

1,50 Mpa

 

 

 

15%

 

 

 

3,0%

 

1,20 MPa

 

 

 

1,50 Mpa

 

 

 

15%

 

 

 

3,0%

 

1,30 MPa

 

 

 

1,50 Mpa

 

 

 

15%

 

 

 

3,0%

1,20 MPa

 

 

 

1,50 Mpa

 

 

 

15%

 

 

 

3,0%

Wymiary arkusza w mm 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000

Masa arkusza o grubości

2,0 +/- 0, 24 mm
2,5 +/- 0, 40 mm
3,0 +/- 0, 40 mm
4,0 +/- 0, 40 mm
5,0 +/- 0, 49 mm
6,0 +/- 0, 49 mm
7,0 +/- 0, 49 mm
8, 0 +/- 0, 49 mm

 

 

--
--
2250 g
3000 g
3700 g
4400 g
5050 g
5600 g

 

 

1400 g
1800 g
2100 g
2800 g
3400 g
4000 g
--
5200 g

 

 

1400 g
--
2100 g
2800 g
3400 g
4000 g
--
5200 g

 

 

1400 g
--
2100 g
2800 g
3400 g
4000 g
--
5200 g

Do pobrania