Projekt i wykonywanie kompensatorów

Ze względu na różnorodność zadań i lokalnych warunków montażu i eksploatacji kompensatory tkaninowe najczęciej konstruuje się indywidualnie uwzględniając wymagania klienta. Aby zaprojektować i wykonać kompensator, który będzie długo i skutecznie funkcjonował potrzebne są szczegółowe informacje.

Podstawowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę to:

  • medium uszczelniane - ma zasadnicze znaczenie dla doboru materiałów. Najczęciej kompensatory stosuje się do instalacji spalin. Należy wówczas uwzględnić z jakiego procesu spalania pochodzą spaliny i jaki w związku z tym mająskład chemiczny. Szczególnie agresywne są związki fluoru i siarki. W bardzo wysokich temperaturach należy zwracać uwagę na ewentualne środowisko redukcyjne. Ponieważ czynniki chemiczne wykazują zwykle większą agresywność w fazie ciekłej niż gazowej należy uwzględnić zawartość wilgoci w medium przepływającym i taką konstrukcję kompensatora aby nie doprowadzić do wykroplenia się wilgoci. Podczas konstruowania należy również uwzględnić ewentualne występowanie sadzy lub innych pyłów. W przypadku wystepowania w medium cząstek stałych należy uwzględni ich stęenie, ich kształt i twardość , położenie kompensatora prędkość i kierunek przepływu. Medium uszczelniane jest również kluczowym kryterium stawianym szczelności kompensatora. Inne rozwiązania stosuje się przy wymaganej tylko pyłoszczelności, a zupełnie inne w przypadku gazów lub par toksycznych, dla których wymagana jest prawie absolutna szczelność.

  • ciśnienie i wielkość przepływu - wpływa na konstrukcj kompensatora, na zastosowane materiały, ilość i grubo warstw oraz ewentualne osłony. Szczególne znaczenie mają pulsacje ciśnienia lub nagłe skoki ciśnień. Produkowane w Gambicie kompensatory mogą pracować do ciśnienia maksymalnego 0,3 bara. Zdecydowanie bardziej wrażliwe na podwyższone i zmienne ciśnienia są kompensatory dłuższe. Duża wielkość przepływu może powodoważ ścieranie kompensatora oraz przy przekroczeniu warunku przepływu laminarnego mogą wystąpić niekontrolowane i nieprzewidywalne pulsacje.

  • przemieszczenia i oddziaływania mechaniczne - pociągają za sobą konieczność uwzględnienia zarówno ewentualnych zmian wymiarowych, jak i zastosowania wytrzymalszych mechanicznie materiałów. Duże przemieszczenia niekiedy wymagają zastępienia jednego kompensatora zespołem kompensatorów. W analizie należy uwzględnić ściskanie i rozciąganie osiowe, przemieszczanie boczne, przemieszczanie kątowe oraz skręcanie. Istotne są zarówno amplituda przemieszczeń, ich częstość i składanie się jednoczesne tych ruchów.

  • temperatura - jest jednym z najtrudniejszych do opanowania czynników oddziałujących na kompensator. Nie chodzi tu tylko o ochronę przed zbyt wysoką temperaturą, bo ten problem można rozwiązać przez skuteczną izolację. Problemem jest takie zaizolowanie kompensatora by z jednej strony nie przegrzać warstw uszczelniających a jednocześnie nie dopuści do wykroplenia się wilgoci wewnątrz kompensatora. Dla osiągnięcia takiej równowagi należy również uwzględni temperatur otoczenia.

Wszystkie podane informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montazu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.