Uszczelki płaskie wykrawane

W ofercie Gambitu znajduje się szeroka gama uszczelek wykrawanych z różnych materiałów. Poza uszczelkami z produkowanych w przedsiębiorstwie płyt uszczelkarskich mogą to być uszczelki wykrawane z tektur termoizolacyjnych wysokotemperaturowych, płyt uszczelkarskich na bazie PTFE, grafitu ekspandowanego czy ekspandowanego wermikulitu. Wśród szerokiej gamy produkowanych przez Gambit uszczelek wykrawanych są również uszczelki z płatów gumowych, fibry aluminium i miedzi.

Przywołane poniżej parametry pracy winny zostać obniżone, jeżeli uwarunkowania normatywne dla kołnierzy lub geometrii uszczelek tak wskazują. Parametry pracy uszczelek wykrawanych z różnych materiałów wynikają z parametrów tych materiałów oraz wskazań normatywnych wynikających z norm, zgodnie z którymi są wykonywane. W ofercie Gambitu znajdują się uszczelki z wzmocnionymi miedzią lub stalą kwasoodporną obrzeżami wewnętrznym lub zewnętrznym zwane saterowanymi. Wzmocnienie takie poza zwiększeniem odporności uszczelki na rozerwanie, poprawia szczelność uszczelnienia oraz izoluje materiał uszczelnienia od chemicznego wpływu uszczelnianego medium i otoczenia.

Uszczelki wykonane są zgodnie z normami:

  • EN 1514-1
  • EN 12560-1
  • ISO 7483
  • ASME B 16.5, B 16.21, B 16.47
  • DIN 2690, 2691, 2692
  • DIN 7168 i
  • PN 86/H74374/2÷4

a także wymiary nienormatywne oraz uszczelki kształtowe wg rysunku lub wzoru klienta.

 

Dane techniczne

Nazwa materiału Temperatura [oC] Ciśnienie [MPa] Środowisko pracy
Gambit AF-200 Universal 220 6 Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.
Gambit AF-202 180 4 Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.
Gambit AF-300 280 10 Woda, para wodna, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.
Gambit AF-200 G 320 8 Woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, benzyna, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.
Gambit AF-Oil 300 10 Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.
Gambit AF-400 350 12 Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.
Gambit AF-1000 350 12 Woda, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, gazy spalinowe.
Gambit AF-153 155 4 Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki.
Gambit AF-CD 160 8 Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki.
Gambit AF-U 250 10 Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki.
Gambit AF-Chemacid 150 4 Woda, roztwory silnych kwasów w tym utleniających i alkalia.
Gambit AF-Soft 150 3 Woda, roztwory słabych kwasów i zasad.
Paro-GAMBIT 350 10 Paliwa, oleje, rozpuszczalniki; roztwory słabych kwasów i zasad. Szczególnie polecana do instalacji parowych.
Gambit PTFE 250 6 Wszystkie media włącznie z silnymi kwasami i zasadami wyłączając stopione metale alkaliczne, gazowy fluor i fluorowodór.
Gambit GRZ 550 12 Większość chemikaliów z wyłączeniem silnych utleniaczy jak kwas azotowy, chromowy czy stężony kwas siarkowy.
THERMOGAMBIT 800 20 Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Szczególnie polecany w układach odprowadzania spalin.
BA-700 700 0,1 W energetyce, hutnictwie, odlewnictwie i wszędzie tam, gdzie występują wysokie temperatury.
BA-1050 1050 0,1 W energetyce, hutnictwie, odlewnictwie i wszędzie tam, gdzie występują wysokie temperatury.
BA-1200 1200 0,1 W energetyce, hutnictwie, odlewnictwie i wszędzie tam, gdzie występują wysokie temperatury.
BA-1400 1400 0,1 W energetyce, hutnictwie, odlewnictwie i wszędzie tam, gdzie występują wysokie temperatury.

Do pobrania