NORMATON AS

Prostki szamotowe

Kliny szamotowe

Płytki szamotowe

Format 1
wymiary: 230 x 114 x 64

Format 2
wymiary: 250 x 124 x 64

Format 1W
wymiary: 230 x 172 x 64

Format 1L
wymiary: 345 x 114 x 64

Format 1X
wymiary: 230 x 230 x 64

Format 2X
wymiary: 250 x 250 x 64

Format 1L6
wymiary: 67 x 61 x 114 x 230

Format 1L10
wymiary: 69 x 59 x 114 x 230

Format 1L16
wymiary: 72 x 56 x 114 x 230

Format 1L24
wymiary: 76 x 52 x 114 x 230

Format 2L6
wymiary: 67 x 61 x 124 x 250

Format 2L10
wymiary: 69 x 59 x 124 x 250

Format 2L16
wymiary: 72 x 56 x 124 x 250

Format 2L24
wymiary: 76 x 52 x 124 x 250

Format 1-32
wymiary: 230 x 114 x 32

Format 2-20
wymiary: 250 x 124 x 20

Format 2-32
wymiary: 250 x 124 x 32

Format 2-40
wymiary: 250 x 124 x 40

pobierz kartę katalogową

pobierz kartę katalogową

pobierz kartę katalogową