Szczeliwa plecione Gambit

Szczeliwa plecione są najczęściej stosowanymi uszczelnieniami dławnic pomp i armatur przemysłowych. Łatwość ich stosowania, uniwersalność, trwałość oraz relatywnie niska cena powodują, mimo rosnącej liczby rozwiązań alternatywnych, stałe zainteresowanie użytkowników tym typem uszczelnień. Wprowadzenie osiągnięć inżynierii materiałowej, nowych materiałów oraz wciąż bardziej wyspecjalizowanych kompozycji materiałowych i konstrukcyjnych, pozwalają przy zachowaniu prawidłowego montażu i eksploatacji uzyskiwać coraz lepsze i trwalsze uszczelnienia.


Zasada działania uszczelnienia plecionego. Odpowiednio przycięte odcinki szczeliwa plecionego umieszczone w komorze dławnicy tworzą pakiet (rys.1).

Pakiet taki, a raczej każdy z jego segmentów, dzięki swej konstrukcji jest dociskany do bocznej powierzchni dławnicy oraz do wału, względnie wrzeciona.

Docisk ten musi być na tyle wysoki, by spowodować zagęszczenie materiału uszczelniającego oraz jednocześnie wypełnienie nierówności współpracującychpowierzchni wału i dławnicy. W związku z tym, jedna ze współpracujących powierzchni jest ruchoma, od dobrego szczeliwa wymaga się elastycznego nadążania za „biciem”, ewentualnie nieosiowością wału lub wrzeciona.

Większość nieprawidłowości w pracy uszczelnienia dławnicowego wynika z błędnego doboru szczeliwa do warunków pracy lub z nieprawidłowej instalacji, dlatego też konieczne jest zachowanie określonej procedury montażu.

Zobacz także: sznury uszczelniające, sznury termoizolacyjne

 

Wszystkie szczeliwa:

Szczeliwa grafitowe - kliknij aby zobaczyć listę
Szczeliwo typ 645, Szczeliwo typ 6051, Szczeliwo typ 6055, Szczeliwo typ 605

Szczeliwa PTFE - kliknij aby zobaczyć listę

Szczeliwa synentyczne - kliknij aby zobaczyć listę

Szczeliwa Hybrydowe - kliknij aby zobaczyć listę

Szczeliwa inne (w tym bawełniane) - kliknij aby zobaczyć listę