Gambit - Termoizolacja

Termoizolacja - hasłem naszych czasów jest racjonalne gospodarowanie energią.

Wykładnikiem postępu technicznego dla użytkownika jest stosowanie nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych

Oferowane materiały termoizolacyjne charakteryzują się:

  • ogniotrwałością do 1500°C
  • niską gęstością pozorną do 1,5 g/cm3
  • porowatością otwartą od 40% do 85%
  • niskim współczynnikiem przewodności cieplnej poniżej 0,6 W/mK

 

Różnorodne technologie GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. gwarantują znakomitą produkcję asortymentu
termoizolacyjnego, takiego jak:

  1. Szczeliwa i sznury plecione
  2. Tkaniny, taśmy tkane i plecione
  3. Mieszki, rękawy plecione i zszyte z taśm
  4. Tektury
  5. Płyty maty ceramiczne, kształtki formowane próżniowo

 

Taśmy i tkaniny termoizolacyjne

Oferujemy wykonywane na bazie najwyższej jakości surowców włókienniczych materiały termoizolacyjne takie jak tkaniny i tkane wielowarstwowo taśmy -  przenośnikowe włazowe i przenośnikowe. Wykonywane są one na bazie odpornych na wysokie temperatury przędz szklanych, kaolinowych, glinokrzemianowych, kwarcowych i aramidowych.
..więcej: taśmy i tkaniny termoizolacyjne

Maty ceramiczne, płyty ceramiczne. Wyroby formowane prózniowo - CV

Materiały termoizolacyjne formowane próżniowo typu CV wykonane są z włókien ceramicznych i odpowiednio dobranych spoiw. Charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, niską przewodnością cieplną, niską gęstością i doskonałą odpornością na zmiany temperatury.
..więcej: płyty i maty ceramiczne

Tektury termoizolacyjne

Tektury termoizolacyjne wykonywane są na bazie włókien mineralnych o różnej odporności termicznej z użyciem termoodpornych wypełniaczy i lepiszczy metodami papierniczymi.
..więcej: tektury termoizolacyjne