Cement ogniotrwały Górkal 50

Cement glinowo-wapniowy GÓRKAL 50 jest składnikiem wyrobów ogniotrwałych. Właściwości hydrauliczne powodują, że cement GÓRKAL 50 może być także składnikiem mieszanek dla chemii budowlanej (m.in. wylewki samopoziomujące).

Zobacz wszystie cemeny ogniotrwałe Górkal.

 

Charakterystyka ogólna

Cement GÓRKAL 50 jest spoiwem hydraulicznym stosowanym do produkcji betonów ogniotrwałych i mas izolacyjnych pracujących w zakresie temperatur 1300 – 1450 oC. Składa się on głównie z glinianów wapniowych, które nadają mu doskonałe właściwości ogniotrwałe. Cement ten można stosować między innymi do wykonywania prac remontowych techniką wibrowania, ubijania i obrzucania. Cement GÓRKAL 50 jest bardzo aktywny hydraulicznie, po 12 godzinach od zarobienia osiąga bardzo dobre własności mechaniczne (około 80% wytrzymałości końcowej), co wybitnie wpływa na jego możliwości zastosowania.

 

Zastosowanie

Cement glinowy GÓRKAL 50 posiada szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
Cement ten jest niezwykle przydatny:

 • w energetyce
 • w ciepłownictwie
 • hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych
 • przemyśle szklarskim i ceramicznym
 • przemyśle chemicznym i cementowym

W energetyce stosuje się go do wyłożeń ścian bocznych kotłów parowych i przewodów komory paleniskowej, a w ciepłownictwie do palenisk urządzeń cieplnych.

 

Typowy skład chemiczny

Proces technologiczny produkcji cementu GÓRKAL 50 prowadzony jest pod ścisłą kontrolą, gwarantującą stabilny skład chemiczny.

 • zawartość Al2O3 :50 - 55%
 • zawartość CaO : 36 - 38%
 • zawartość SiO2 : 2 - 4%
 • zawartość Fe2O3 : max 10%

 

Właściwości specjalne

 • Ogniotrwałość zwykła130 sP
 • Ciężar właściwy3,0 g/cm3
 • Gęstość nasypowa1,1 g/cm3
 • Powierzchnia właściwa wg Blaine`a : 3200 cm2/g - 3500 cm2/g

 

Skład mineralogiczny

FAZA PODSTAWOWA:

 • monoglinian wapnia CA

FAZY TOWARZYSZĄCE:

 • dwuglinian wapnia CA2
 • brownmilleryt C4AF
 • siedmioglinian dwunastowapniowy C12A7
 • gelenit C2AS

 

Właściwości hydrauliczne

 • początek nie wcześniej niż 90 minut.
 • koniec nie później niż 8 godzin

 

Właściwości mechaniczne

Cement GÓRKAL 50 jest bardzo aktywny hydraulicznie, już po 24 godzinach od zarobienia osiąga bardzo dobre parametry wytrzymałości:

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE:

 • po 24h minimum 6 MPa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE:

 • na ściskanie po 6h min. 18 MPa
 • na ściskanie po 24h min. 40 MPa

Wysoka jakość tego cementu oraz odpowiednie opakowanie pozwalają na przechowywanie go przez okres 6 miesięcy.