Szczeliwo typ 6080

Charakterystyka

Szczeliwo splatane z przędzy z czystego uwłóknionego PTFE bez dodatku jakichkolwiek wypełniaczy i środków smarnych. Brak jakichkolwiek dodatków wybitnie podnosi odporność chemiczną szczeliwa, również na środki silnie utleniające.

Zastosowanie

Zalecane do stosowania w pompach wirowych, pompach tłokowych oraz w armaturze przemysłowej w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym oraz w stacjach uzdatniania wody pitnej. Może być używane w instalacjach tlenowych. Odporne na działanie wody, pary wodnej, olejów, paliw, rozpuszczalników, kwasów i alkaliów.

 

Dane techniczne

pH max.temp [oC] pompy wirowe pompy tłokowe armatura zakres wymiarowy [mm]
0-14 -150 do +280

p = 8 bar

v = 8 m/s

p = 60 bar

v = 2 m/s

p = 150 bar

v = 2 m/s

4 - 25

Do pobrania

 

 Wszystkie szczeliwa, zobacz także: sznury uszczelniającesznury termoizolacyjne