REPROFLON - PTFE

Porównanie

REPROFLON w porównaniu do PTFE charakteryzuje sie następującymi własnościami:

 • wygląd zewnętrzny - identyczny jak PTFE
 • własności chemiczne - identyczne jak PTFE
 • własności termiczne - identyczne jak PTFE
 • własności mechaniczne:
  - wydłużenie - identyczne a nawet lepsze od PTFE przy naprężeniu do 10 N/mm2 nie zalecany dla naprężenia rozciągającego > 10 N/mm2
  - ściskanie - 10 - 20 % lepsze niż PTFE szczególnie zalecany do pracy pod dużym ciśnieniem
 • własności elektryczne - identyczne jak PTFE dla grubości >0,5 mm

Zalecenia:

 • Reproflon zalecany jest do stosowania tam gdzie wymagana jest zwiększona odporność na ściskanie, szczególnie na uszczelnienia.
 • Nie zaleca się stosowania Reproflonu tam, gdzie wymagana jest szczególnie wysoka wytrzymałość na wydłużenie.