Tabele porównawcze

 

Porównanie kosztów tworzywa (poziom cen)

Porównanie kosztów tworzyw

Moduł E przy rozciąganiu (wartość krótkotrwała)

Moduł E przy rozciąganiu

Dopuszczalne naprężenie przy zerwaniu (wartość krótkotrwała)

Dopuszczalne naprężenie przy zerwaniu (wartość krótkotrwała)

Wytrzymałość na zginanie (wartość krótkotrwała)

Wytrzymałość na zginanie (wartość krótkotrwała)

Współczynnik tarcia do stali

Hartowania i szlifowania, P = 0,05MPa, v = 0,6m/s, t = 60°C w pobliżu powierzchni ciernej
Współczynnik tarcia do stali

Długotrwała temperatura w °C

(w powietrzu bez obciążenia statycznego)
Długotrwała temperatura w °C

Współczynnik wydłużenia liniowego

(10-5 Š K-1)
Współczynnik wydłużenia liniowego

Wartość krytyczna pv MPa - m/s

(suchy bieg ze smarowaniem, v = 0,1 m/s)
Wartość krytyczna pv MPa - m/s

Absorpcja wody aż do nasycenia w %

Absorpcja wody aż do nasycenia w %