Szczeliwa grafitowe

Grafit ekspandowany to jedno z najlepszych tworzyw przeznaczonych do produkcji uszczelnień dynamicznych jakimi są szczeliwa. Posiada odporność termiczną od - 200 °C do + 2000 °C. Niestety, pod wpływem powietrza, pary i innych utleniaczy jego odporność termiczna maleje, dlatego też przyjmuje się, że dobre gatunki grafitu ekspandowanego mogą pracować w powietrzu do 450 °C, w parze w zastosowaniach dynamicznych do 550 °C, a w parze w zastosowaniach statycznych, np. w zaworach, do 600°C. Grafit ekspandowany posiada bardzo dobrą odporność chemiczną na praktycznie wszystkie media poza silnymi utleniaczami, dobre przewodnictwo cieplne oraz niski współczynnik tarcia po stali.

 

Szczeliwo typ 645

Szczeliwo z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu prowadzonego na nitce bawełnianej dodatkowo impregnowany PTFE.

Szczeliwo typ 605

Szczeliwo z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu prowadzonego na nitce bawełnianej.

Szczeliwo typ 6055

Szczeliwo z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu zbrojonej cienkim drucikiem inconelowym w ten sposób, że każda pojedyncza nitka jest opleciona siateczką inconelową.

Szczeliwo typ 6051

Szczeliwo z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu zbrojonej cienkim drucikien inconelowym.

 

Wszystkie szczeliwa, zobacz także: sznury uszczelniającesznury termoizolacyjne