Szczeliwa Hybrydowe

Dzięki własnościom PTFE - szczególnej odporności chemicznej i niskiemu współczynnikowi tarcia oraz wytrzymałości mechanicznej włókien, stworzyliśmy szczeliwo, które łączy w sobie cechy obu materiałów. Szczeliwa, w których na całej szerokości równomiernie przeplatają się przędze aramidowe i PTFE, są przeznaczone dla ruchu wirowego, a szczeliwa, w których aramid wzmacnia naroża, przeznaczone są dla ruchu postępowo-zwrotnego i dla armatur.

Szczeliwo typ 6086 ZEBRA

Szczeliwo z przędzy PTFE wypełnionej grafitem oraz z przędzy aramidowej zaimpregnowanej PTFE. Dzięki specjalnemu splotowi włókna aramidowe wzmacniają równomiernie szczeliwo.

Szczeliwo typ 6087 GAMFLON AR

Szczeliwo to wykorzystuje doskonałe własności przędz z PTFE wypełnionych grafitem z olejem silikonowym, uzupełniając je o wytrzymałość mechaniczną aramidu.

Szczeliwo typ 6089

Szczeliwo z przędzy z ekspandowanego czystego grafitu zbrojonej cienkim drucikiem inconelowym w ten sposób, że każda pojedyncza nitka jest opleciona siateczką inconelową.

 

 

Wszystkie szczeliwa, zobacz także: sznury uszczelniającesznury termoizolacyjne