Płyta AF-153 /230

Zastosowanie

Niskoparametrowa płyta zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

 

Do pobrania

 

Dane techniczne

Materiał: włókna naturalne, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR
Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-MN13-O

Dopuszczenia/Certyfikaty

WRAS
PZH
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa 0C 180
Temperatura pracy ciągłej 0C 155
Temperatura pracy ciągłej w parze 0C 130
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:

Standardowe grubości płyt

/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/

mm

0,5; 0,8;
1,0;1,5; 2,0; 2,5;
4,0; 5,0; 6,0

+/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%

Standardowe wielkości arkusza

/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/

mm 1500x1500 +/-  10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość  (+/-  5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien  (min.) MPa 5 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 50 ASTM F36

naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.)

MPa 20 DIN 52913
kolor jasnozielona